El QiGong, també conegut com txi-kung, es una tècnica que forma part de la medicina
tradicional chinesa.

El QiGong té com a objectiu el manteniment de la salut mitjançant exercicis que
treballen la ment, el cos i la respiració. What to text a woman after a hoookup look at datingchoices.
Aquest diumenge dia 27 de Maig em pogut gaudir amb en Raul Verdaguer d’una sessió de
qigong a l’era del Mas Regort. Em practicat qigong de la dona de jade, qigong per al fetge i hem acabat amb una estoneta de meditació a peus de l’ermita de Santa Cecilia.

Tota una experiència per els sentits.