31 05, 2018

Un matí descobrint el Qi Gong

By |2018-06-02T17:18:54+02:00May 31st, 2018|Avtivitats|

El QiGong, també conegut com txi-kung, es una tècnica que forma part de la medicina tradicional chinesa. El QiGong té com a objectiu el manteniment de la salut mitjançant exercicis que treballen la ment, el cos i la respiració. Aquest [...]

Go to Top